بادام بافرینش

بادام تلخ

77,000 تومان 70,000 تومان

بادام سکه ای

191,000 تومان 180,000 تومان

بادام منقا

137,000 تومان 130,000 تومان

انواع پر و میوه خشک بافرینش

پر هلو زعفرانی

40,000 تومان 35,000 تومان

پر هلو سفید

20,000 تومان 15,000 تومان

مغز پودر و خلال بافرینش

فندق

28,000 تومان 25,000 تومان

پودر نارگیل

35,000 تومان 33,000 تومان

کشمش و مویز بافرینش

مویز

35,000 تومان 30,000 تومان

آجیل بافرینش

آجیل مخصوص

65,000 تومان 60,000 تومان

پسته بافرینش

پسته

55,000 تومان 50,000 تومان

فندق بافرینش

فندق

28,000 تومان 25,000 تومان

فندق بو داده

32,000 تومان 28,000 تومان

تخمه بافرینش

تنقلات

پفیلا

13,000 تومان 10,000 تومان
پشتیبانی