لیست قیمت انواع بادام

دانلود تعرفه قیمت انواع بادام بافرینش

 

بادام مامایی
بادام ربيع
بادام شاهرودی
بادام سنگی
بادام منقا-محب
بادام منقا-سفید
بادام منقا
شور زعفرانی بادام متفرقه -مخلوط
بادام تلخ

دیدگاهی بنویسید

مطالب مشابه

پشتیبانی