انواع عسل های درمانی و غیر درمانی و طبیعی….

عسل

تخفیف

عسل آویشن

292,000 تومان 285,000 تومان
عسل (8)
تخفیف
تخفیف
تخفیف
تخفیف
تخفیف
تخفیف

عسل سبلان

260,000 تومان 248,000 تومان
عسل (8)
تخفیف

عسل کنار

270,000 تومان 255,000 تومان
عسل (8)
پشتیبانی