میوه های رنگارنگ تابستانه

سیب سرخ

5,000 تومان 4,000 تومان

گیلاس

17,000 تومان 15,000 تومان

انگور

11,000 تومان 9,000 تومان

زردآلو لپ گلی

15,000 تومان 13,000 تومان

سیب زرد

3,120 تومان 2,780 تومان

سیب قرمز طبیعی

1,700 تومان 1,500 تومان

میوه های استوایی

آناناس

10,500 تومان 6,500 تومان

اناناس طبیعی

15,000 تومان 11,900 تومان

هندوانه و خربزه و طالبی

هندوانه

3,000 تومان 2,500 تومان

خیار

خیار

2,000 تومان 1,500 تومان

مرکبات

صیفی جات

هویج

4,000 تومان 3,000 تومان

قارچ

11,000 تومان 9,000 تومان

کاهو پیچ

4,000 تومان 3,000 تومان

لوبیا سبز

3,000 تومان 2,000 تومان

سبزی خوردن

6,000 تومان 4,500 تومان

پیاز قرمز

5,000 تومان 4,000 تومان

بادمجان

4,000 تومان 3,500 تومان

فلفل بیبر

164 تومان 95 تومان

کلم قمری

3,200 تومان 2,390 تومان

اخبار میوه و صیفی

پشتیبانی